Onze Cursussen:
A-B-C Zwemdiploma

Zwemschool Spetters leidt op voor drie Internationale Zwemdiploma’s, namelijk STA A, B en C. Deze diploma’s worden uitgegeven voor de Envoz.

De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstappen. Wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden en kan zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

De lesgroepen voor het A-diploma bestaan uit circa 6 kinderen per zwemonderwijzer. Kinderen zijn vanaf 4 jaar van harte welkom. Hoe eerder kinderen leren zwemmen, des te vrijer dat ze zullen zijn in en om het water. De kinderen blijven tot aan de diplomagroep in dezelfde groep zwemmen. Daarmee proberen we ook te bereiken dat de lessen zoveel mogelijk door dezelfde zwemonderwijzer wordt verzorgd.

De zwemlessen bij zwemschool Spetters worden verzorgd in zwembaden met een minimale diepte van 1.30 meter. Kinderen kunnen hier niet in staan. Om de lessen veilig te laten verlopen maken we gebruik van zwemvesten. In dit zwemvestje, dat uw kind de eerste periode gebruikt, zitten drijvers verwerkt waardoor het veilig en ongehinderd kan bewegen in het water. De kinderen zullen snel vertrouwd raken met water. Doordat de kinderen niet kunnen staan in het zwembad gaan ze automatisch voortbewegen.

Het diplomazwemmen vindt plaats op de locatie waar uw kind de zwemlessen heeft gevolgd. Het diplomazwemmen vindt voornamelijk in het weekend plaats. Daarna stroomt uw kind door naar de B- of C-groep. Na het behalen van de drie diploma’s kan uw kind verder gaan met het ontwikkelen van de zwemkwaliteiten.

Het is mogelijk om tijdens de zwemlessen de leerresultaten van uw kind te volgen. Dit doen wij door middel van een online leerlingvolgsysteem. Bij de start van de zwemlessen krijgt u hiervoor een inlogcode. Hiermee kunt u zich ook afmelden bij onverhoopte verhindering. U kunt maximum 4 lessen inhalen. In het leerlingvolgsysteem kunt u zich inschrijven op een andere les en andere tijd, mits daar een vrije plek is.

De leerlingen, hun ouders en hun grootouders kunnen via de Zwemscore op internet op de hoogte blijven van de vorderingen van de zwemlessen voor het Envoz-ABC.

Trainingsgroep/Snorkelen

Wist u dat……
Wij ook een groep ‘conditie zwemmen en snorkel les’ hebben. Dit een heel leuke manier is om de zwemvaardigheid op peil te houden en zelfs te verbreden.
Kinderen met een C diploma behouden deze vaardigheden op een leuke speelse manier en verbreden de zwemvaardigheid.
Kinderen met B diploma onderhouden hun zwemvaardigheid en leren al extra zwemslagen zodat het c diploma later vlot gehaald kan worden. Snorkelen en conditie opbouw voor kinderen met diploma C, B (en bezig met C), B (en nu nog even geen zin in C).

 Kom gerust even kijken of stuur een berichtje voor verdere informatie.